Marnotrawstwo (waste) – pojęcie i artykuły

Marnujemy sporo na co dzień. I nie piszę tu o zasobach ziemi, bo nie o tym jest ten blog. Chodzi o naszą pracę, energię, czas, pieniądze. Działamy często przekonani, że robiąc coś w określony sposób, postępujemy słusznie. Stosujemy się do zastanych norm i ustalonych procesów, nie poprawiamy tego w jaki sposób pracujemy. Generujemy marnotrawstwo.

 

Czym jest marnotrawstwo (waste)?

Definicji, jak to zwykle bywa, jest całkiem sporo. Z czasem też pojęcia w różnych branżach zaczęły się nakładać na siebie. Idea jednak jest dość prosta. Przyjmijmy zatem, że marnotrawstwo jest każdym nakładem pracy, energii, surowców itd., który na koniec nie tworzy wartości dla klienta.

 

czym jest marnotrawstwo w lean - eric ries wartosc

 

Muda, mój “ulubiony” problem

Taiichi Ohno (Toyota), który stworzył podwaliny pod idee Lean, wymienił trzy źródła strat, problemów: mura (brak regularnośći), muri (nadmierne obciążenie) oraz muda (martnotrawstwo). Ja skupię się na tym trzecim aspekcie, bo wydaje mi się najciekawszy i w zespołach IT jest duuużo miejsc i sposobności które mogą marnotrawstwo generować. A zauważenie problemu to pierwszy krok do próby jego eliminacji 😎

W klasycznym ujęciu (przemysłowym) marnotrawstwa można poszukiwać w siedmiu obszarach: zapasy, nadprodukcja, nadmierne procesy, zbędny transport, zbędny ruch, oczekiwanie, błędy i wady jakościowe. Zespoły IT, deweloperskie to nie przemysł, ale bardzo łatwo znajdziemy odpowiedniki w świecie internetu i oprogramowania. Skupiam się tu na zespołach pracujących zwinnie, ale jestem pewien, że w każdym podejściu będziemy mieli podobne kategorie.

 

Pojęcie oryginalne, przemysłowe

Potencjalne źródła w zespołach deweloperskich

Zapasy

Nieukończona praca, Backlog

Nadprodukcja

Ekstra funkcjonalności

Nadmierne procesy

Nadmierne procesy

Transport

Przełączanie się między wątkami, Przekazywanie wymagań i materiałów

Ruch

Ruch, także przekazywanie wymagań i materiałów

Oczekiwanie

Zablokowany ruch, opóźnienia

Błędy i wady jakościowe

Bugi, błędy

 

Poszczególne z kategorii opisuję w kolejnych artykułach:

  1. Zapasy – praca nieskończona i backlog
  2. Nadprodukcja – ekstra funkcjonalności
  3. Nadmierne procesy
  4. Transport – Przełączanie się między wątkami i projektami
  5. Ruch i oczekiwanie – zablokowany ruch, opóźnienia, przekazywanie materiałów
  6. Błędy i wady jakościowe – bugi, błędy

Ruch i oczekiwanie zebrałem w jednym artykule, ze względów organizacyjnych.


Żródła, literatura: